Roetdeeltjesteller

INVOERING VERPLICHTE DEELTJESTELLER UITGESTELD

 16 juni 2022 

De verplichte roettest met een deeltjesteller bij de apk van dieselvoertuigen wordt met een halfjaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK) verzocht het ministerie de invoering van de nieuwe apk-test met een deeltjesteller uit te stellen vanwege de beperkte beschikbaarheid van deeltjestellers. Hierdoor zou slechts circa de helft van de apk-bedrijven per 1 juli 2022, de eigenlijke ingangsdatum van de nieuwe apk-test, over een deeltjesteller kunnen beschikken. Het ministerie heeft aan dit verzoek dus gehoor gegeven.