Het wordt weer kouder: Veiligheid? Check de hoofdveren!!

Dat hoofdveren vooral in de winter breken, is niet zo vreemd. Hoofdveren behoren immers tot de meest belaste onderdelen van een auto. Wanneer er weer kwistig met zout wordt gestrooid en lage temperaturen gemeengoed zijn, is extra aandacht voor de hoofdveren noodzakelijk. In de wintermaanden worden namelijk twee tot driemaal zo veel gebroken veren vervangen als normaal. Dat is te wijten aan het koude winterweer: hoofdveren breken nu eenmaal sneller bij temperaturen onder 0C°. Maar ook indirect hebben de winterse omstandigheden hun weerslag op de conditie van de hoofdveer: vocht, vuil, zout en zand vormen een schurende pasta die roest veroorzaakt en op termijn verwoestend werkt. Zodra de lak- en fosfaatlaag van een veer breekt, hebben vocht en vuil vrij spel. Met alle gevolgen van dien.

 

 

Lichtere constructie
Maar gebroken hoofdveren kennen nog meer oorzaken. Naast materiaalmoeheid zijn verkeersdrempels een belangrijke boosdoener. Verder is een trend waarneembaar dat auto’s steeds lichter geconstrueerd worden. Dat geldt ook voor de veren en schokdempers. Voor de veren betekent dit dunner materiaal en minder windingen. Hierdoor zijn moderne veren in vergelijking met de (veel) zwaardere exemplaren van vroeger kwetsbaarder geworden.

Visuele controle
Het is verstandig om hoofdveren bij elke inspectiebeurt, vooral in deze periode van het jaar, preventief te controleren. Let op dat de toestand van een veer vaak niet met het blote oog te beoordelen is. Pas na een grondige visuele inspectie, bij voorkeur met behulp van een spiegel om ook de onderste winding goed te kunnen controleren en waarbij de veer soms ook echt even schoongemaakt moet worden, komen defecten aan het licht.